Voor werkgevers

Wat doet M7 collectief?
Waarin onderscheiden wij ons?
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie over M7collectief voor werkgevers

Het M7 collectief is sinds 2020 actief in de regio Nijmegen voor statushouders die op zoek zijn naar een passende baan en/of opleiding. M7 helpt mensen met het maken van hun cv, met het verkennen van hun wensen. M7 kijkt met de cliënt wat nodig is om het doel te bereiken, welke obstakels er nog zijn en hoe die uit de weg geruimd kunnen worden. M7 helpt met de voorbereidingen voor een sollicitatie, met de inschrijving bij een opleiding en legt eventueel de contacten met de juiste personen en organisaties. We zoeken ook extra begeleiding voor het leren van de taal, of het leren van vaktaal of jobcoaching gedurende de eerste maanden.

Statushouders krijgen 8 maanden maatschappelijk begeleiding van Vluchtelingenwerk en ze krijgen allemaal een inburgeringstraject. Daarna moeten ze zelf hun weg vinden in de maatschappij. Een deel van hen komt terecht bij het Werkbedrijf, een deel vindt zijn eigen weg en een deel verdwijnt uit het zicht. M7 richt zich met name op de laatstgenoemde groep, waar tot voor kort eigenlijk weinig begeleiding voor was. M7 is er ook voor mensen die al werk hebben, maar iets anders willen wat beter bij hun ervaring en capaciteiten past. En we helpen daarnaast mensen die geen uitkering en geen werk hebben, maar wel graag mee willen doen.

Als een statushouder bij u in het bedrijf aan de slag kan, dan bekijken wij wat deze persoon nodig heeft voor een succesvolle start. Bij een leer-werkplek helpen we de kandidaat zo nodig met de aanmelding bij de opleiding. Bij een taalstage zoeken we uit of het mag en voor hoelang. En we kijken ook, samen met het Werkbedrijf, naar extra mogelijkheden in de vorm van proefplaatsingen, bijscholing, etc. We kunnen ook bemiddelen bij het zoeken naar een jobcoach of een cursus in de vaktaal. M7 geeft zelf ondersteuning bij taalproblemen, onderwijscultuur (werkstukken, samenwerken, groepswerk, praktische opdrachten etc.) en werkcultuur (samenwerken, discipline, afspraken etc.).