Doel en visie

Ons doel is vluchtelingen met een verblijfsvergunning te ondersteunen bij het vinden van een  opleiding, passend werk, een leerwerkstage of vrijwilligerswerk. Ons uitgangspunt daarbij is om in iedere situatie het belang van de vluchteling te laten prevaleren en niet alleen hem of haar wegwijs te maken in onze Nederlandse cultuur maar ook in kaart te brengen wat de vluchteling vanuit zijn culturele achtergrond ons te bieden heeft.

Wij bieden vluchtelingen een op maat gesneden begeleiding die verder gaat dan het geven van informatie en advies. We begeleiden hen ook bij het zetten van stappen die nodig zijn om daadwerkelijk een plaats op de arbeidsmarkt of een opleiding te bemachtigen. Zoals het voorbereiden van een sollicitatie, het doorlopen van een selectieprocedure, het voldoen aan toelatingseisen etc. Maar we blijven ook daarna, in de beginfase, naast de cliënt staan.

Wij willen een brug vormen tussen opleidingen en werkgevers enerzijds en de vluchteling anderzijds. Integratie in de samenleving wil immers ook zeggen integratie in onze arbeids- en onderwijscultuur. Die zijn voor nieuwkomers niet altijd vanzelfsprekend. Wij gaan hen daarbij ondersteunen zodat die onbekendheid geen reden mag zijn om voortijdig af te haken.